Hygge værkstedet for trædrejer, og andre med interesse for træarbejde.

Bag TurningWood.dk står drejeshoppen.dk
Så er det ligesom slået fast.

Ideen med TurningWood.dk er en videre bygning af Sørens tirsdags drejening, åben værksted.
Søren luftede på facebook ideen, at andre kunne komme i hans værksted og bruge hans maskiner, og hygge sig med andre trædrejere.
Ud af den ide sprang www.drejeshoppen.dk og www.turningwood.dk

Vi, Søren og Henrik, har indkøbt nogle drejebænke med udstyr, som vi stiller til rådighed når værkstedet har åbent, mod et mindre beløb…
Der vil på disse åbne dage, ikke undervises i drejning, men der vil altid være hjælp at hente.